Αρχική

Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας Λόγος εις τα Εισόδια της Θεοτόκου

Σχολιάστε

Τα «Εισόδια της Θεοτόκου» είναι μία από τις κυριότερες εορτές της Παναγίας. Η Εκκλησία μας την τιμά στις 21 Νοεμβρίου και η σημασία της είναι μεγάλη και ιερή, διότι αποτελεί τη βάση και την αρχή για όλη την μετέπειτα ζωή της Θεοτόκου.

Η Παναγία, γεννήθηκε από γονείς γηραιούς, τον Ιωακείμ και την Άννα, που είχαν παρακαλέσει με πολύ πόνο τον Θεό να τους δώσει ένα παιδί και να το αφιερώσουν στο Ναό Του. Και αυτό έκαναν. Μόλις η Παναγία συμλήρωσε το τρίτο έτος της ηλικίας της την πήγαν στο ναό και την παρέδωσαν στα χέρια του ιερέα Ζαχαρία, μετέπειτα πατέρα του Προδρόμου. Αυτός την αγκάλιασε, την ευλόγησε και είπε: «Εμεγάλυνε ο Κύριος το ονομά σου σε όλες τις γενεές. Με σένα θα ευλογηθούν τα έθνη και ο Κύριος θα λυτρώση τους υιούς του Ισραήλ». Και ανέβασε τη Μαρία στο εσωτερικό του θυσιαστηρίου, όπου ο Θεός την χαρίτωσε.

Η Εικόνα των «Εισοδίων της θεοτόκου»
Στην εικονογράφηση αυτού του γεγονότος, διακρίνουμε, στο κέντρο την Παναγία σαν μικρό τριετές κοράσιον, που όμως έχει όλη την ιερότητα της μέλλουσας Μητέρας του Θεού. Ο ιερέας Ζαχαρίας έχει ακουμπήσει ευλαβικά και στοργικά το χέρι του επάνω στην κεφαλή της. Την ευλογεί και την υποδέχεται στα άγια των αγίων, φορώντας ενδύματα λειτουργικά και διακριτικό της ιερωσύνης στην κεφαλή του. Η Παναγία στέκει με ιερή σιγή απέναντί του έχει τα χέρια της σε στάση ευλαβική και συγχρόνως κινητική απέναντί του, που δηλώνει την προθυμία και την χαρά της προσελεύσεώς της στον Ναό του Κυρίου. Αυτό είναι το σχέδιο και το θέλημα του Θεού και η προαιώνια βουλή του για την σωτηρία των ανθρώπων.

Το ίδιο ευλαβικά και με ιερή συγκίνηση εικονίζονται και οι γέροντες γονείς της Ιωακείμ και Άννα. Την παραδίδουν στα χέρια του Ζαχαρία με μια κίνηση πολύ εκφραστική, που δηλώνει την προθυμία τους να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους στο Θεό και να του αφιερώσουν το μονάκριβο παιδί τους, που το απέκτησαν μετά από πολλών χρόνων προσευχή και νηστεία και σε γήρας προχωρημένο. Όμως η αγάπη στο Θεό επισκιάζει τα σπλάχνα της στοργής της ανθρώπινης φύσης. Έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στην παιδίσκη τους Μαρία, προσέχοντάς την με πολύ συγκίνηση.

Πίσω τους βλέπουμε πολλές νεάνιδες, να κρατούν λαμπάδες αναμμένες και να προπέμπουν την Παναγία οδηγώντας την στο Ιερό, όπου έμεινε σαν περιστερά ηγιασμένη και έγινε η λαμπάδα του Θεού, η κατοικία Του, ο ναός Του, το θυσιαστήριο και η λατρεία η ζώσα και καθαρά.

«Ο καθαρώτατος Ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τω οίκω Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω˙ ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού˙ Αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος».

 Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας Λόγος εις τα Εισόδια της Θεοτόκου

...Αν όλοι εμείς οι μεγάλοι πρέπει όλη τη ζωή μας να είμαστε στενά ενωμένοι με το Αληθινό Κλήμα, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό και να τρεφόμαστε με το ζωοποιό χυμό από τη Θεία Ρίζα, το ίδιο αυτό ισχύει καί για τα μικρότερα κλήματα του Αμπελιού, τα πιο μικρά πράσινα φύλλα καί τα μικρά τρυφερά άνθη, πού ανθίζουν στο άγιο Κλήμα. Αυτά τα άνθη, τα φύλλα καί τα μικρά κλήματα είναι τα παιδιά μας, τα όποια φροντίζουμε με τρυφερότητα, τα όποια αγαπάμε σαν την καρδιά μας.
Έχουν μεγάλο χρέος και ευθύνη ενώπιον του Θεού εκείνοι οι χριστιανοί, οι όποιοι δεν εκτελούν το ιερό καθήκον τους να προστατεύουν τα μικρά τους παιδιά, και όχι μόνο τα παιδιά αλλά καί τα βρέφη, από τους εχθρικούς άνεμους, οι όποιοι μπορούν να τα αποκόψουν από το Κλήμα του Χρίστου καί να τα πάνε πολύ μακριά καί να τα ρίξουν στη σκόνη καί στο βόρβορο, οπού θα τα πατήσουν με τα πόδια τους οι εχθροί της ανώτατης αλήθειας καί του αγαθού.
Ό Ιωακείμ καί ή «Αννα, οί γονεΐς τής Ύπεραγίας Παρθένου Μαρίας, το είχαν καταλάβει πολύ καλά. Μόνο τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής της μικρής, ή οποία είχε εκλεχτεί από τον Θεό για να υπηρετήσει το μέγα μυστήριο της ενσάρκωσης του Υίού του Θεού, οί γονείς απολάμβαναν την χαρά της ζωής μαζί της καί της θερμής αγάπης της. Μόλις αύτη βγήκε από τη νηπιακή ηλικία την οδήγησαν στο Ναό της Ιερουσαλήμ καί την άφησαν εκεί, έμπιστεύοντας την αγωγή της στον ίδιο τον Θεό.

Οχι μόνο ό Ιωακείμ καί ή «Αννα αφιέρωσαν τον καρπό του καθαρού τους γάμου στον Θεό αλλά καί πρίν καί μετά από αυτούς το ίδιο έκαναν οι αγίες καί σοφές μητέρες, τα ονόματα των οποίων εσείς οι σημερινές μητέρες πρέπει να τα θυμάστε. Ή αγία «Αννα, ή οποία ήταν στείρα, προσευχήθηκε θερμώς στον Θεό, δίνοντας του τον όρκο να αφιερώσει σ’ Αυτόν το παιδί της, αν έλυνε την άτεκνία της καί θα της έδινε αγόρι. Ό Κύριος ακούσε την προσευχή της «Αννας και αυτή έγινε μητέρα του μεγάλου προφήτη Σαμουήλ.
Να θυμάστε οι μητέρες καί το όνομα της αγίας Μάρθας, της μητέρας του μεγάλου όσιου του Συμεών του Στυλίτου, τον όποιο, όπως και ή αγία «Αννα τον Σαμουήλ, τον είχε αφιερώσει ή Μάρθα στον Θεό ακόμη πρίν γεννηθεί. Στήν πολύ νεαρή ηλικία ανέβηκε ό μέγας Συμεών στο στυλό και παρέμεινε εκεί μέχρι το θάνατο του σαν μία άσβηστη λαμπάδα ενώπιον του Θεού.

Να θυμάστε, ευσεβείς σημερινές μητέρες, πόσο μεγάλο καί ιερό ενώπιον του Θεού είναι το καθήκον σας να καλλιεργείτε στα παιδιά σας τον φόβο του Θεού καί να τα διαπαιδαγωγείτε στην αδιάσπαστη καί αδιάκοπη ενότητα με το Αληθινό Κλήμα, τον Κύριο μας Ίησοΰ Χριστό.
Μόνο από σας, μητέρες καί πατέρες, τα παιδιά σας μπορούν να μάθουν το νόμο του Θεού, τον όποιο δεν τους διδάσκουν στα σχολεία. Καί μόνο τότε θα μπορέσουν να τον μάθουν αν, εσείς οι ίδιοι, θα μελετάτε με προθυμία το νόμο αυτό στίς εκκλησίες του Θεού, μαθαίνοντας τον από τους υπηρέτες του Θεού, τους ιερείς καί τους επισκόπους.
Να πηγαίνετε στους ιερούς ναούς τα παιδιά σας για να αναπνέουν, έστω καί για λίγο, τον αέρα του γεμάτου όχι μόνο με θυμίαμα αλλά καί μυστική χάρη των μεγάλων μυστηρίων, πού τελούνται σ’ αυτόν, καί τις προσευχές πολλών ανθρώπων.
Δώδεκα ολόκληρα χρόνια τρεφόταν μέσα στην ιερότητα του Ναού της Ιερουσαλήμ ή Ύπεραγία καί Αχραντος Παρθένος, ή «τιμιωτέρα των Χερουβείμ, καί ενδοξότερα άσυγκρίτως των Σεραφείμ». Οι παντοδύναμες ενώπιον του Θεού πρεσβείες Της να σας βοηθήσουν στο μεγάλο αυτό έργο της αγωγής των παιδιών σας. Αμήν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ -24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σχολιάστε

Αγαπητοί Ενορίτες και φέτος κατά την διάρκεια της Σαρακοστής των Χριστουγέννων από 15 Νοεμβρίου έως 24  Δεκεμβρίου θα τελεστεί στην ενορία μας  το  Ιερό Σαρανταλείτουργο   .

Μεσονυκτικό 6.30 π.μ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία    θα τελείται καθη­με­ρινά {6.00 έως 9.00 π.μ} στο Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Εσπερινός καθημερινά στις 5:30 μ.μ   

Σύναξη Ανδρών κάθε Πέμπτη στις 8 μ.μ

 Σύναξη γυναικών κάθε Παρασκευή στις 6.00 μ.μ

Κατά την  διάρκεια της Σαρακοστής θα τελεσθούν τρεις Αγρυπνίες: η πρώτη για την εορτή των Εισοδίων την Παρασκευή  20 Νοεμβρίου 8:00 μ.μ καθώς και μνημόσυνο του Γέροντος Ιακώβου  Τσαλίκη της Μονής Οσίου Δαβίδ Ευβοίας  γιά τη συμπλήρωση 24 ετών από την Οσιακή   Κοίμηση  του , η δεύτερη την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ   για την εορτή του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και η τρίτη την Δευτέρα  14 Δεκεμβρίου και ώρα 8.00 μ.μ για  την εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου . Κατά την διάρκεια των ως άνω Ιερών Αγρυπνιών  θα τεθούν εις προσκύνησιν λείψανα των Αγίων Πέντε μαρτύρων( Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου και Ορέστου )  και του  Αγίου Παντελεήμονος.

Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεσθεί την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ .

Κατά την  διάρκεια της Σαρακοστής το Μυστήριο της Ιεράς εξομολογήσεως κάθε  Τετάρτη στις  6 μ.μ  και Παρασκευή στις 10:30  π.μ .   ( τηλ. 6 έως 7 .μ.μ   στο 2310697148 )  .   

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η νηστεία της Σαρακοστής των Χριστουγέννων αρχίζει μαζί με το Σαρανταλείτουργο 15 Νοεμβρίου . Νηστεύουμε τὸ κρέας, τὰ γαλακτομικά καὶ τὰ αυγά. Μέχρι των Εισοδίων 21 Νοεμβρίου και από 12 έως 24 Δεκεμβρίου δεν τρώμε ψάρι, από 21 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου εκτός Τετάρτης και Παρασκευής  μπορούμε να τρώμε Ψάρι.  Σας Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή και Καλή Δύναμη στον Πνευματικό σας αγώνα!

Μιά ώρα αργότερα αυριο η ακολουθία στο Ναό μας καθώς Αλλάζει αύριο Κυριακή  ξημερώματα η  η ώρα ~ Στις 3 γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω.

Σχολιάστε

Αλλάζει αύριο Κυριακή  ξημερώματα η  η ώρα ~ Στις 3 γυρνάμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω.

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία επιπλέον ώρα ύπνου θα κερδίσουμε αύριο το πρωί, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσει να ισχύει η χειμερινή ώρα.

Η ώρα για το χειμώνα αλλάζει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Φέτος η ώρα θα αλλάξει στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 4:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, γυρνώντας τα ρολόγια μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείχνουν 3:00.

Άρα η Ακολουθία θα  αρχίσει μία ώρα αργότερα στο Ναό μας .

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ (25 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου)

Σχολιάστε

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10

7.00-10.00 π.μ.   Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο.

4.00 μ.μ.              Εσπερινός Αγίου Δημητρίου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

7.00  π.μ.            Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο.

6.00  μ.μ.   Εσπερινός.  

ΤΡΙΤΗ 27/10

7.30  π.μ.            Όρθρος.

6.00  μ.μ.             Εσπερινός.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/10 ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ & ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

7.00-10.30 π.μ.   Όρθρος Θεια Λειτουργία και  Δοξολογία.

6.00  μ.μ.             Εσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ 29/10

7.30  π.μ.            Όρθρος.

6.00  μ.μ.             Εσπερινός.

8.00 μ.μ                Σύναξη Ανδρών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10

7.00-9.00 π.μ.     Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Παράκληση στην Αγία Παρασκευή .(Τελευταία)

6.00  μ.μ.             Εσπερινός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/11

7.30-9.15 π.μ.     Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο

5.00  μ.μ.   Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/11 ΣΥΝΑΞΙΣ ΝΕΑΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

7.00-10.00 π.μ.   Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο.

6.00 μ.μ.              Εσπερινός.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχολιάστε

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κοιμητήρια 5 μ.μ

Εσπερινός – Μνημόσυνο 6 μ.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Όρθρος , Θ. Λειτουργία, Κοιμητήρια  7.15–9.00 π.μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ   ( 19 έως 25 Οκτωβρίου )

Σχολιάστε

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ:

7.30-8.15 π.μ.     Όρθρος.

6.00-6.30 μ.μ.     Εσπερινός .

ΠΕΜΠΤΗ 22 /10   ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ώρα 8.00 μ.μ     Αγρυπνία για τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο. (Απόδειπνο , Εσπερινός ,Όρθρος  και η αρχαία Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/10

Σύναξη  γυναικών 6.30 μ.μ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/10

 

7.30-9.15 π.μ.     Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο.

6.00 μ.μ.    Εσπερινός.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/10

 

7.00-10.00 π.μ.   Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Άγιο Αθανάσιο.

             ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ

Σχολιάστε

AG ATHANASIOS

Older Entries