ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 13 Μαρτίου

5.00 μ.μ. Ἑσπερινός καί Ὄρθρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ 14 Μαρτίου
6.30-8 π.μ. Θεία Λειτουργία.

5.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς συγνώμης

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Μαρτίου
7.15 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός
5.30 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

ΤΡΙΤΗ 16 Μαρτίου

7.15 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ὁ Ἑσπερινός .
5.30 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Μαρτίου
6.00-8 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

5.30 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος-Εξομολόγηση αλλά μόνο με ραντεβού.

ΠΕΜΠΤΗ 18 Μαρτίου

6.00-8 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο, μετά τμήματος τοῦ Μεγάλου Κανόνος

7 μ.μ Διαδικτυακή σύναξη με Θέμα: Πνευματικές σκέψεις για την πορεία μας στη Μεγάλη Σαρακοστή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 Μαρτίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
 
6.30 μ.μ. Ἡ Α΄ Στάση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 Μαρτίου
6.15-8.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία .
5.00 μ.μ. Ἑσπερινός καί Ὄρθρος.

ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὀρθοδοξίας), 21 Μαρτίου
6.00 π.μ. Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου) καί ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν εἰκόνων ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

5.30 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός.