ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ

Παρασκευή 05 Ιουνίου

18:00 Εξυπηρέτηση κοιμητηρίων.

19.00 Εσπερινός, παννυχίδα  (μνημόσυνο)  .

Σάββατο 06 Ιουνίου 

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Αμέσως μετά εξυπηρέτηση κοιμητηρίων

19:00 Εσπερινός Πεντηκοστής.