Παιδική χορωδία κάθε Κυριακή 7 μ.μ Υπεύθυνη κ. Καλλιόπη  Γερασίμου τηλ .694 860 4418

Ιατρική Αγωγή προσχολικής ηλικίας 4 έως 7 ετων  υπεύθυνη κ .Ελένη Φραγγονικολάκη

Τηλ.697 232 7759