Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Βαρνάβα για τον Έρανο της Αγάπης της Ι.Μ.Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ἀρ. Πρωτ. 824

Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χριστιανοί μου ἀγαπητοί,

Παιδιά μου ἀγαπημένα,

Διηγεῖται ὁ Ἅγιος Νήφων: «Ἤμουνα 12 χρoνῶν καὶ πῆγα στὴν ἐκκλησία νὰ προσευχηθῶ. Βρῆκα ἐκεῖ ἕναν γέροντα νὰ διδάσκει τὸν λαὸ γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη. Ὅτι αὐτὸς ποὺ δίνει κάτι στοὺς πτωχοὺς εἶναι σὰν νὰ τὸ καταθέτει στὰ χέρια τοῦ Κυρίου. Παραξενεύτηκα, γιατί ἔλεγα ὅτι, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶναι στοὺς οὐρανούς, πῶς θὰ βρεθεῖ στὴ γῆ γιὰ νὰ πάρει αὐτὰ πού δίνουμε στοὺς πτωχούς; Ὅπως ὅμως βάδιζα, βλέπω ἕναν κουρελιάρη φτωχὸ ποὺ πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του στεκόταν ἡ μορφὴ τοῦ Χριστοῦ μας. Κάποιος περαστικὸς ἐλεήμων ἔδωσε στὸν πτωχὸ ἕνα κομμάτι ψωμί. Μόλις ἅπλωσε τὸ χέρι του ὁ φιλόπτωχος ἐκεῖνος πρὸς τὸν ζητιάνο, ἅπλωσε καὶ ὁ Κύριος τὸ χέρι Του, πῆρε τὸ ψωμὶ καὶ τὸν εὐχαρίστησε. Ἔπειτα τὸ ἔδωσε στὸν πτωχό. Οὔτε ὅμως ὁ πτωχὸς οὔτε καὶ ὁ ἐλεήμων κατάλαβαν τίποτε. Ἐθαύμασα καὶ ἐπίστευσα. Ἀπὸ τότε ἤξερα ὅτι ὅποιος δίδει στοὺς ἀδελφοὺς ὅ,τι ἔχουν ἀνάγκη, τὸ βάζει πραγματικὰ στὰ χέρια τοῦ Χριστοῦ».

Ἀδελφοί μου, τὰ πάθη μας μᾶς σπρώχνουν καθημερινὰ στοὺς δρόμους τῆς ὑλοφροσύνης, ἀλλὰ ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη στοὺς δρόμους τῆς ἐλεημοσύνης. Δὲν μπορεῖ ὁ Χριστιανὸς νὰ ὁμολογεῖ πίστη στὸν Χριστὸ καὶ συγχρόνως νὰ ἀδικεῖ καὶ νὰ ἐχθρεύεται. Νὰ βλέπει τὸν πόνο καὶ νὰ ἀδιαφορεῖ, τὴ δυστυχία καὶ νὰ μὴ βοηθᾶ.

Λοιπόν! Ἂς στρέψουμε φιλόστοργο βλέμμα στοὺς ἀναγκεμένους ἀδελφούς μας. Οἱ γενικολογίες γιὰ ἀγάπη καὶ συμπάθεια ἂς γίνουν πράξεις συμπαράστασης καὶ πραγματικῆς βοήθειας. Ἂς γίνουμε ἐμεῖς «πλησίον» στοὺς ἄλλους.

Λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος:

«Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι:

τὸ παράξενο δάνειο

τὸ στολίδι καὶ τὸ ἱμάτιο τῆς ψυχῆς

τὸ φθηνότερο φάρμακο

ἀθάνατη καὶ ἀμάραντη

ἡ βασίλισσα τῆς πολιτείας μας μὲ τὴ μεγάλη παρρησία

ἐμπόριο, σπορὰ καὶ συγκομιδὴ

θησαυροφυλάκιο

ἡ καρδιὰ τῆς ἀρετῆς

ἡ χρησιμότερη τέχνη

ἡ καλύτερη συνήγορος

ἡ καλὴ φορολογία καὶ δαπάνη

θησαυρός, δάνειο καὶ γραμμάτιο

φωτιστική, θρεπτικὴ καὶ δυναμωτικὴ

καθημερινὴ τροφὴ

πηγὴ καὶ ἀσφαλὴς τράπεζα

καλὴ ἀποθήκη καὶ καλὸ ἐμπόριο

ἀκατανίκητη καὶ ἀπόρθητη ἀπὸ τὸν διάβολο.

Καὶ τὰ ἀποτελέσματά της πάρα πολλά…».

Ἀδελφοί μου, καθὼς πλησιάζουν οἱ εὐλογημένες ἡμέρες τῶν ἑορτῶν, ἂς θυμηθοῦμε ὅτι οἱ συνάνθρωποι ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη μας δὲν ζοῦνε μακριά μας. Εἶναι δίπλα μας. Ἂς γίνει σύνδεσμος μαζί τους ἡ εὐγενικὴ καὶ διακριτικὴ ἐλεημοσύνη.

Πλησιάζουν Χριστούγεννα! Οἱ Μάγοι ἀναζητοῦσαν τὸν νεογέννητο Χριστὸ κρατώντας σὰν λυχνάρι τὸν Ἀστέρα. Τὸν δρόμο πρὸς τὴ δική μας Βηθλεὲμ ἂς τὸν φωτίσει τὸ λυχνάρι τῆς ἐλεημοσύνης.

Τὸ ἔλεος – ἔλαιό του ἂς γιατρέψει, ὅσο εἶναι δυνατό, τὰ τραύματα τῶν πληγωμένων ἀδελφῶν μας.

Στὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, ποὺ φέτος θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴ Μητρόπολή μας ἀπό 2 ἕως 12 Δεκεμβρίου 2018, ἂς δείξουμε τὴν Πνευματικὴ Ἀρχοντιὰ μὲ τὴν ὁποία, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Παΐσιος, συγγενεύουμε μὲ τὸν Χριστό μας. Ἂς σκεφθοῦμε τί δῶρο θὰ προσφέρουμε γιὰ τὴ Γέννηση τοῦ πιὸ ἐπίσημου Συγγενῆ μας! Ἄλλωστε ξέρουμε ὅτι τὴν Ἀγάπη Του ἡ δική μας ἀγάπη θὰ τὴ συναντήσει  πετώντας μόνο μὲ τὰ φτερὰ τῆς Ἐλεημοσύνης!

Εὐλογώντας σας πατρικὰ εὔχομαι

Καλὰ Χριστούγεννα καὶ Εὐτυχισμένο τὸ νέο ἔτος 2019!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Νεαπόλεως καὶ Σταυρουπόλεως Βαρνάβας