ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑΤΑ:


ΑΓΟΡΙΑ:

14:30 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ , ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΛΥΚΕΙΟΥ  


ΚΟΡΙΤΣΙΑ :
13.30 ΛΥΚΕΙΟ
15:00 – 16:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ