Αρχίζουν τα μαθήματα εκμάθησης κιθάρας στο

πνευματικό κέντρο του ναού μας.

Πληροφορίες – εγγραφές   στο τηλέφωνο:

6948081200