Α΄ Ακολουθία των Χαιρετισμών………….…………… 7.00 μ.μ.

Β΄ Ακολουθία των Χαιρετισμών.……….…………….  9:00 μ.μ