ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εσπερινός – Μνημόσυνο 5 μ.μ

Κοιμητήρια   6 μ.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ  22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Όρθρος , Θ. Λειτουργία, Κοιμητήρια 7.15–9.00π.μ