Τρίτη 22 Δεκεμβρίου και ώρα 6.30 μ.μ χωρίς ραντεβού, με την σειρά προσέλευσης.

Ομοίως και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου μετά την  ακολουθία των Μεγάλων Ωρών  περίπου ώρα 7.30 με 8:00 μ.μ.

Advertisements