ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κοιμητήρια 5 μ.μ

Εσπερινός – Μνημόσυνο 6 μ.μ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Όρθρος , Θ. Λειτουργία, Κοιμητήρια  7.15–9.00 π.μ

Advertisements