ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΣΥΛΛ.ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ) 

07.00 Π.Μ   ΟΡΘΡΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ                                                                                            

07.00 Π.Μ   ΟΡΘΡΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 8  Μ.Μ  ΣΥΝΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  (ΣΤΗΝ Α.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

07.00 Π.Μ ΟΡΘΡΟΣ , ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

8 Μ.Μ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΙΟΥ

07.00 Π.Μ ΟΡΘΡΟΣ , ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.30 Μ.Μ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

07.00 Π.Μ ΟΡΘΡΟΣ , ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

9.30 Π.Μ – 13 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

  

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ