ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ  

Παρασκευή 29 Μαΐου    

5 μ.μ εξυπηρέτηση κοιμητηρίων.                                                                                                                                                                                                     6 μ.μ Εσπερινός, παννυχίδα  (μνημόσυνο)

 

Σάββατο 30 Μαΐου

Πρωί: ώρα 07:00 π.μ.- 09:30 π.μ.:Όρθρος & Θεία Λειτουργία

 

Κυριακή 30 Μαΐου 2015.( ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ )

Πρωί: ώρα 06:30 π.μ. έως 10:30 π.μ. :Όρθρος  , Θεία Λειτουργία και Εσπερινός του Αγίου Πνεύματος (Γονυκλισίας ).

 

Δευτέρα 1 Ιουνίου  2015 (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ)

Πρωί: ώρα 07:0 π.μ. έως 10:00 π.μ.: Όρθρος , Θεία Λειτουργία και Αγιασμός.

 

Advertisements