ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ (Στον Άγιο Αθανάσιο)

7.30  π.μ.           Όρθρος

5:30  μ.μ            Εσπερινός

 

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 7.15- 9.00 π.μ

Παρασκευή 7/11ου

Σαββατο: 8/11ου Αρχαγγέλων.

 

Κυριακή:9/11ου Αγίου Νεκταρίου 7-10 π.μ

 

ΣΥΝΑΞΕΙΣ: (Για αυτή την Εβδομάδα).

Γυναικών. Πέμπτη 6μ.μ.

Ανδρών: Πέμπτη 8 μ.μ

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Advertisements