Α΄ Ακολουθία των Χαιρετισμών …. 7.00 μ.μ.

Β΄ Ακολουθία  των Χαιρετισμών.…  9:00 μ.μ.

Advertisements