ΔΕΥΤΕΡΑ  ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ

7.00  π.μ.              Όρθρος Ώραι & Εσπερινός.

5.30 μ.μ.               Μέγα Απόδειπνο. 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η          

7.00 π.μ.              Όρθρος Ώραι & Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

Την Τετάρτη θα τελεστεί αγρυπνία του Μεγάλου Κανόνος. Η διάρκεια της αγρυπνίας θα είναι από 8.00 μ.μ. έως 12.30 π.μ. περίπου και θα περιλαμβάνει τις ακολουθίες του Μικρού Αποδείπνου, του Όρθρου με τον Μεγ. Κανόνα, των Ωρών, και του Εσπερινού με την Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.

Την Πέμπτη το πρωί δεν θα τελεστεί Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία.

    8.00 μ.μ        Σύναξη Ανδρών.

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η   

07.30            Όρθρος Ώραι & Προηγιασμένη Λειτουργία.

7.00 μ.μ.       Πρώτη ακολουθία Ακαθίστου Ύμνου.   

ΑΓΡΥΠΝΙΑ  ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ

    9.15 μ.μ        Απόδειπνο,Όρθρος με την Β΄ Ακολουθία Ακάθιστου Ύμνου  & στη συνέχεια Θ.Λειτουργία.

Σ Α Β Β Α Τ Ο

7.30 π.μ                  Όρθρος Θεία Λειτουργία.

6.00 μ.μ.                 Εσπερινός. Σύναξη Ανδρογύνων.

Ιερά Εξομολόγηση Τρίτη και Πέμπτη Απόγευμα  και Τετάρτη πρωί κατόπιν συνεννοήσεως . 

Advertisements