ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ :

ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ 5.00 Μ.Μ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 5.00 Μ.Μ

Advertisements